فرهنگ و ادبیات شیلی

"نکوداشت پابلو نرودا شاعر نامدار شیلی"

دكتر بهادر باقری

استاد دانشگاه خوارزمی

زمان: ١٤ ارديبهشت ١٣٩٦

سالن ملل نمايشگاه بين‌الملی كتاب

(شهرآفتاب)