بخش دوازدهم

دیروز به همراه همسرم و دو خانم از دوستان ایرانی، سوار تاکسی شدیم تا برای بدرقه‌ی یکی از دوستان مشترکمان به فرودگاه مونته ویدئو برویم. مسیر طولانی بود و راننده وقتی از ملیتم خبردار شد، از هر دری سخن گفت و پرسش‌های فراوانی داشت ازجمله اینکه با آمریکا وارد جنگ خواهید شد یا نه. از زمان صدام و جنگ ایران و عراق گفت و اطلاعات کم و بیش خوبی داشت.
آنگاه در آینه نگاهی به خانم‌ها کرد و درباره‌ی حجاب جویا شد و یکی از پرسش‌های بامزه‌اش هم این بود که درست است که مردان ایرانی می‌توانند همزمان پنج همسر داشته‌باشند؟ برایش موضوع را توضیح دادم و درضمن گفتم ایشان همسر من و آن دو بزرگوار دوستان ایشانند.خیالت راحت براد!
ظاهرا این روزها یک سریال پرماجرای برزیلی در تلویزیون اروگوئه پخش می‌شود که شخصیت اصلی آن، مرد مسلمانی با چند علیامخدره است.

بهادر باقری