فرهنگ و ادبیات اروگوئه

ادواردو گاله‌آنو
ادواردو گاله‌آنو

ادبیات اروگوئه

دکتر بهادر باقری

آشنایی با ادواردو گاله‌ آنو


ماریو بِنِدِتی
ماریو بِنِدِتی

دکتر بهادر باقری

معرفی رمان "دُرد قهوه"

اثر: ماریو بِنِدِتی

ترجمه: عطیه الحسینی

انتشارات فرهنگ جاوید


مقاله‌ی کوتاه جناب فتح‌الله بی‌نیاز در باره‌ی نویسنده‌ی نامدار اروگوئه: اوراسیو کیروگا

و سه داستانش که به زبان فارسی ترجمه شده‌است. مقاله‌ای خواندنی و ارزشمند است.

مرور :: ادبیات - اوراسيو كيرو گا

هر گونه نقل مطالب نویسنده در این رسانه ی اینترنتی ، مشروط به ذکر دقیق نام نویسنده ، کتاب ، مقاله و نام سایت است. در ضمن یاداور میشود مقالات صرفا عقاید نویسنده می باشد.